آلبوم من ◂ طرح جلد مقالات پنجاهمین سالگرد شهادت نوا
طرح جلد مقالات پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی